KARATE-DO
SHOTOKAN IN NIEUWKOOP

Datum / tijd: Activiteit: Locatie: Omschrijving:
19 februari Kijkles Dojo Kijkles
26 februari Voorjaars-vakantie - Geen les
16 April Kijkles Dojo Kijkles
23 en 30 April Mei-vakantie - Geen les
16 juli Kyu-Examen Dojo Kyu-Examen
23 juli t/m 27 augustus Zomervakantie - Geen les
3 september Karateles Dojo 1e les na vakantie
.. .. .. ..
.. .. .. ..